Zlatnická dílna Gajda Vladan - Zde Vstoupíte

 

Copyright © 2006-2015            Gajda Vladan - Zlatnická dílna

ke stažení kontakt

Italiano     English     Deustch

Český granát - jedinečný národní drahokam. Český granát, krvavě rudý pyrop, po staletí byl a stále zůstává národním drahokamem v Čechách. Pro své esoterické, léčivé i šperkařské vlastnosti je vysoce ceněn v okolních evropských zemích i kulturách mimoevropských. Od nepaměti je v Evropě užíván v liturgických i světských klenotech, zdobí významná roucha, kalichy, monstrance, relikviáře, zbraně, prsteny a jiné šperky. Granátùm z Čech jako "všestranně šťastným drahokamům" je již od 14. století připisována kouzelná moc nad vitalitou a inteligencí človìka. Granát "pudí ze srdcí smutek a činí svého majitele veselým a odvážným, dodává životní sílu, včetně sexuální, podporuje zdraví a doporučuje se jeho nošení jako amuletu". Tak jej alespoň charakterizoval lékař Rudolfa II. mistr Boetius de Boot. Český granát sloužil také jako ochrana proti zraněním, resp. k jeho vyléčení. O tom vědìli své hlavně středověcí rytíři, kteří věděli, že je učiní nesmrtelnými, a bez šperku z tohoto drahokamu by se snad ani nevydali na křížové výpravy proti nevěřícím. Traduje se, že velký granát na podstavci uprostřed Noemovy archy osvětloval vnitřní prostory této lodi, na níž se podle bible zachránili lidé i zvířata, kteří tvořili základ nového osídlení naší planety. Španělští mořeplavci granátem znázorňovali na astrologických mapách Slunce a podle Koránu rudý granát ve tvaru kabašonu osvětluje čtvrté nebe. Charakteristickou vlastností granátu je neobyčejně sytá, ohnivě červená barva, k dokonalosti dovedená absolutní čistotou, barevnou stálostí a vysokou tvrdostí. Je mimořádně odolný ohni, kyselinám a louhům. Vydrží bez poškození až 1 600 stupňů Celsia. Jako jediný drahokam jej tak možno zalévat do skla bez jakéhokoliv poškození.